Ratchathani University

กําหนดการ : พิธีประสาทปริญญาบัตร

เรียน มหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี
๑๑.๓๐ น. มหาบัณฑิต และบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัวเข้าห้องประชุม ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ
๑๒.๓๐ น. มหาบัณฑิต และบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
๑๓.๓๐ น. คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้านั่งในห้องพิธีฯ
๑๔.๐๐ น. ฯพณฯ วิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ประธานในพิธีฯ และกรรมการสภาฯ เดินทางถึงห้องรับรอง ชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
๑๔.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์เข้าห้องพิธีฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม